VIOLONČELO 

1.kategorija: Donata Ćurić - 1. nagrada

Mentorica: prof. mentor Lidija Ledinić
Korepetitor  : mr. art Jurica Šoša


VIOLINA

4. kategorija: Tea Anić  - 3. nagrada 

Mentorica:  prof. Barbara Mračić
Korepetitorica: prof.  mentor Blanka Aždajić Medić

5. kategorija: Tena Milinčić –  2. nagrada

Mentorica:  prof. Linda Ivić Bijuklić
Korepetitor  : mr. art Jurica Šoša

 

VIOLA

3. kategorija: Rebecca Vidajić - 2. nagrada 

Mentorica:  prof. Katarina Novak
Korepetitorica: prof.  mentor Blanka Aždajić Medić

 

FLAUTA                         

1. kategorija: Nika Ražov - 2.nagrada

Mentorica:  prof. Ana Lakić
Korepetitorica : prof. Tomislava  Stella

 

KLARINET   

2. kategorija: Lucijan Bašić – 1. nagrada 

Mentor: prof.  mentor Željko Andrić
Korepetitorica :prof.  Tomislava Stella

 

ČESTITKE SVIM UČENICIMA, RODITELJIMA I PROFESORIMA NA POSTIGNUTIM REZULTATIMA!