Na temelju Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama Zadarske županije, KLASA: 602-01/21-1/22, URBROJ: 2198-02-22-4, od 17. veljače 2022. godine, Odluke Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije, KLASA: 602-04/22-01/31, URBROJ: 2198-04/1-22-2, od 05. travnja 2022. godine, Odluke Školskog odbora Glazbene škole Blagoje Bersa Zadar o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup prostora i opreme za automat za kavu i tople napitke s priključkom na električnu energiju, KLASA: 406-04/22-01/01, URBROJ: 2198-1-60-06-22-337,  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje:


icon pdf NATJEČAJ za davanje u zakup prostora za postavljanje samoposlužnih aparata