Na državnoj razini 60. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa, koje je održano u Zagrebu za discipline violinu i violu, te u Jastrebarskom za discipline saksofon i klarinet, od 04.-08. travnja 2022. godine, naši učenici i njihovi nastavnici zajedno s korepetitorima postigli su odlične rezultate.

U ovim disciplinama osvojene su tri prve državne nagrade:  učenica Rebecca Vidajić, instrument viola, s nastavnicom Katarinom Novak i korepetitoricom Blankom Aždajić Medić te učenici Jeronim Markulin i Lucijan Bašić, instrument klarinet, sa svojim nastavnikom Željkom Andrićem i korepetitorom Ivanom Štorićem.

 

Rezultati natjecanja su sljedeći:

VIOLINA, II. kategorija

- učenica Lara Ivoš, nastavnica Barbara Mračić, korepetitor Ivan Štorić, II. nagrada

 

VIOLINA, V. kategorija

- učenica Barbara Šimunić, nastavnica Linda Ivić Bijuklić, korepetitor Jurica Šoša, II. nagrada

- učenica Antonija Tudorović, nastavnica Katarina Novak, korepetitorica Blanka Aždajić Medić,

II.  nagrada

 

VIOLINA, VI. kategorija

- učenica Dora Dušević, nastavnica Barbara Mračić, korepetitor Ivan Štorić, II. nagrada

 

VIOLA, V. kategorija

- učenica Rebecca Vidajić, nastavnica Katarina Novak, korepetitorica Blanka Aždajić Medić,

I.  nagrada

 

SAKSOFON, II. kategorija

- učenik Vice Ražov, nastavnik Željko Andrić, korepetitor Ivan Štorić, II. nagrada

 

KLARINET, I. kategorija

- učenik Jeronim Markulin, nastavnik Željko Andrić, korepetitor Ivan Štorić, I. nagrada

 

KLARINET, IV. kategorija

- učenik Lucijan Bašić, nastavnik Željko Andrić, korepetitor Ivan Štorić, I. nagrada.

 

Čestitamo svim učenicima, njihovim nastavnicima i korepetitorima na izvanrednim rezultatima i s nestrpljenjem očekujemo rezultate natjecanja i u ostalim disciplinama. Sretno svima!