1. Marta Vidov(2013.g.)540 - klavir

2. Lucijana Pažanin 465 - klavir

3. Ramona Franov 440 - klavir

4. Marta Vidov(2014.) 435 - gitara

5. Ana Lukin 405- klavir

6. Niko Gobin 390 - gitara

7. Andro Gobin 390 -gitara

8. Anđela Hromin 360 - gitara

9. Emanuel Košta 330 -gitara

10.Tamara Mazić 325 -tambura

11.Fiona Zelenčić 310 -tambura

12. Marcela Dorkin 300

13.Vito Kosović 300

Učenici do rednog broja 11. mogu doći na upis 23.5.2023.od 14-16 sati u učionicu gl.škole 

u OŠ Valentina Klarina Preko. Učenici pod rednim brojem 12.i 13. položili su prijamni ispit, ali se zbog ograničenog broja mjesta ne mogu upisati u školu.