Zahtjev za izdavanje duplikata ili prijepisa svjedodžbe podnosi se u tajništvu Škole. Obrazac se može preuzeti u tajništvu ili u dolje priloženom dokumentu – Zahtjev za izdavanjem duplikata svjedodžbi.

Odlukom Školskog odbora Glazbene škole Blagoje Bersa Zadar za izradu prijepisa ili duplikata svjedodžbe naplaćuje se naknada u iznosu od 10,00 eura.

Sredstva je potrebno uplatiti na račun škole:

Primatelj: ZADARSKA ŽUPANIJA

IBAN: HR4424020061800013007

Model: 68

Poziv na broj pimatelja: 7307- OIB podnositelja - 13088

Opis:  naknada za duplikat/prijepis svjedodžbe.

 

Za izradu duplikata svjedodžbe o završnom ispitu potrebno je prije podnošenja zahtjeva objaviti oglas u Narodnim novinama o gubitku traženog dokumenta ( račun i dokaz objave donijeti u Školu zajedno sa zahtjevom ).

Duplikat svjedodžbe izdaje se na istom obrascu kao što je obrazac izvornika svjedodžbe. U slučaju kada škola, zbog proteka vremena,  više ne posjeduje izvorni obrazac izdane svjedodžbe, izdat će prijepis ocjena s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnatelja.

Duplikat se izdaje najkasnije u roku od 15 dana uredno podnesenog Zahtjeva i dokaza o uplati naknade.

Za dodatne informacije možete se obratiti u tajništvo Škole.

 


 Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbe