Današnja glazbena škola neprekinuto živi, djeluje i razvija se u Zadru punih 60. godina. Svečano je osnovana 17. veljače 1946. Na toj je svečanosti govorio prof. Šime Dunatov, a obnovljeni KUD P. ZORANIĆ otpjevalo je himnu. Upisano je nešto preko 100 učenika. Prvi ravnatelj bio je prof. Šime Dunatov, tajnik Dragutin Tvrdeić. Škola je imala 4 odjela: za glasovir, gudače, gitaru, puhače, te pjevanje. 30. siječnja 1948. na mjesto ravnatelja dolazi prof. Nikola Jerolimov, a na mjesto tajnice Marija Tomasović.
Škola je već tada, od svog osnutka bila i osnovna i srednja (postoji rješenje od 18. III 1949. prema kojem se odobrava rad potpunij desetorazrednoj muzičkoj školi u Zadru, da bi kasnije (rješenjem od 27. XII 1962.) bila samo osnovna. Od 16. XII 1965. nosi ime uvaženog hrvatskog skladatelja Blagoja Berse.

Od 1951. škola je bila smještena u dijelu Namjesničke palače ( to je već treća lokacija).. Zbog posebnog značaja palače u povijesnom i kulturnom smislu a nedefiniranih planova oko namjene, sanacije i njenog prijeko potrebnog obnavljanja, prostorni uvjeti u kojima je škola radila nisu se poboljšavali već su naprotiv iz godine u godinu bivali sve lošiji. Uz to zbog povećanog broja učenika i nastavnika školi je stvarno stajalo na raspolaganju sve manje prostora, a i taj je bio izložen propadanju.
 
Tek od 17. lipnja 1970. zaslugom tadašnje ravnateljice prof. Marije Poklepović, ponovno se Muzičkoj školi u Zadru odobrava srednji stupanj, kada bilježimo velike pomake u njenom razvoju.. Iste godine Baletni studio kojeg je vodio gosp. Kuzma Beović, pripojen je Glazbenoj školi kao odjel za ritmiku i ples. Tada je škola već imala oko 400 učenika, u osnovnoj srednjoj i odjelu za ritmiku i ples). Velikom zalaganjem prof. M. Poklepović i Zavoda za zaštitu spomenika kulture, te fonda za prosvjetu i kulturu, obnovljena je i data školi na upravljanje i prelijepa koncertna dvorana.
 
Školske godine 1977/78 glazbena škola ulazi u sastav COUO Juraj Baraković i postaje samo jednom radnom jedinicom u okviru glomaznog Centra. Integriranje glazbene škole u Centar Juraj Baraković, odnosno njeno ukidanje kao samostalne škole, nije bilo u interesu glazbenog obrazovanja. Bio je to rezultat jednog promašenog sustava, koji nije uvažavao posebitosti umjetničkog, poglavito glazbenog obrazovanja. Svih tih godina u sastavu Centra škola živi i radi u sve težim uvjetima, kako materijalnim tako i prostornim.
 
Škola je u takvim uvjetima završila školsku 1990/91 godinu. A onda je došao dan 5. listopada 1991. kada je u Domovinskom ratu uništena zgrada i u njoj velik dio glazbala i opreme. No s elanom nepobjedive želje za nastavkom života i rada traži se rješenje i pronalazi u ovoj današnjoj i za rad škole odgovarajućoj zgradi, čime se spašava školu i osigurava kontinuirani nastavni proces. Mnogim donacijama se obnavlja fond glazbala i nastavne opreme. U nesreći koja je tada zadesila školu zadovoljstvo je bilo spoznati da je ljudska solidarnost i spremnost na nesebičnu pomoć velika.
O 1. rujna 1992. škola radi na danjašnjoj lokaciji. Organizirana je kao osnovna glazbena i plesna škola i srednja glazbena škola.
 
Vrlo smo ponosni na pedagošku tradiciju naše škole i umjetnički rad poznatih glazbenika koji su bili učenici naše škole kao što su Braća Dešpalj, braća Stamać, pok. maestro Igor Kuljerić, dr. Jerko Bezić i mnogi drugi
Danas škola ima oko 480 učenika na svim odjelima. Škola ima 43 zaposlenika od čega je 36 nastavnika te 7 administrativnog i tehničkog osoblja.
Od listopada 2008. godine ( školska godina 2008/2009) djeluje područni odjel škole u Preku.

Sastavni dio djelatnosti škole je i djelovanje na umjetničkom planu u našoj sredini, a i šire. Ističmo koncertiranje profesora i učenika u raznim prigodama, posebno za Dan grada Zadra.
Značajan je i rad Djevojačkog zbora škole koji je postao jedna od umjetničkih institucija Zadra.