Roditeljski sastanci za učenike Suvremenog plesa i Klasičnog baleta u šk. god. 2019./2020. održavat će se u Koncertnoj dvorani škole prema sljedećem rasporedu:
Razred Datum i Vrijeme  Nastavnik
1. osnovne suvremeni ples srijeda, 18. 09. 2019. u 17,00 sati Lucija Mikas
2. osnovne suvremeni ples srijeda, 18. 09. 2019. u 17,30 sati Darko Brkljačić
3. osnovne suvremeni ples srijeda, 18. 09. 2019. u 18,00 sati Jasna Frankić Brkljačić
4. osnovne suvremeni ples srijeda, 18. 09. 2019. u 19,00 sati Nebojša Lakić
     
1. srednje suvremeni ples srijeda, 18. 09. 2019. u 19,30 sati Vlasta Marotti Hrašćanec
3. srednje suvremeni ples srijeda, 18. 09. 2019. u 18,30 sati Jasna Frankić Brkljačić
1. osnovne klasični balet srijeda, 18. 09. 2019. u 20,00 sati Sanja Petrovaki
3. osnovne klasični balet srijeda, 18. 09. 2019. u 20,00 sati Sanja Petrovaki
 
Roditeljski sastanci za učenike Srednje glazbene škole u šk. god. 2019./2020. održavat će se u Koncertnoj dvorani škole prema sljedećem rasporedu:
Razred Datum i vrijeme
Nastavnik
1. pripremni četvrtak, 19.09. 2019. u 17,00 sati Božena Lukin
2. pripremni četvrtak, 19.09. 2019. u 17,30 sati Iva Grubić
1. srednje četvrtak, 19.09. 2019. u 18,00 sati Lidija Marin
2. srednje četvrtak, 19.09. 2019. u 18,30 sati Ana Lakić
3. srednje četvrtak, 19.09. 2019. u 19,00 sati Valter Kević
4. srednje četvrtak, 19.09. 2019. u 19,30 sati Nada Smoljan
 
Roditeljski sastanci za učenike Osnovne glazbene škole u šk. god. 2019./2020. održavat će se u Koncertnoj dvorani škole prema sljedećem rasporedu:
Razred Datum i vrijeme
Nastavnik
1. osnovne petak, 20.09.2019. u 17,00 sati Dijana Penezić
2. osnovne petak, 20.09.2019. u 17,30 sati Zrinka Tomašić
3. osnovne petak, 20.09.2019. u 18,00 sati Dalibor Musap
4. osnovne petak, 20.09.2019. u 18,30 sati Tomislava Stella
5. osnovne petak, 20.09.2019. u 19,00 sati Nada Smoljan
6. osnovne petak, 20.09.2019. u 19,30 sati Hrvoje Šteko