UPISI U GLAZBENU ŠKOLU

 

I. Za dijete  koje se po po prvi put prijavljuje za upis u osnovnu  glazbenu/plesnu školu, roditelj/skrbnik je dužan:

 • osobno predati popunjenu prijavnicu u predvorju škole ( prijavnica je dostupna niže u tekstu, može se isprintati, popuniti kod kuće i popunjena predati u Školi, ili preuzeti i popuniti u Školi ) uz uplatu iznosa od 50,00 kn ( potreban je i OIB djeteta )
 • pristupiti prijamnom ispitu prema terminu koji će dobiti prilikom prijave
 • ovisno o ostvarenom rezultatu na prijamnom ispitu i broju slobodnih mjesta po odjelima ( rang lista se objavljuje na oglasnoj ploči Škole i web stranicama Škole ), pristupiti upisima u sljedeću školsku godinu.

Za upis je potreban popunjeni obrazac Upisnice koji je također dostupan na stranicama Škole, a dan Upisa objavljuje se na web stranicama Škole.

Prijave za prijamni ispit primaju se svake godine tijekom mjeseca svibnja za iduću školsku godinu. Prijamni ispit za osnovnu glazbenu/plesnu školu održava se svake godine u mjesecu lipnju.
Djeca koja nisu prethodno prijavljena za prijamni ispit, ne mogu pristupiti prijamnom ispitu.

Nastava se odvija u turnusima, suprotno od nastave u osnovnoj školi.

II. Za dijete koje nastavlja školovanje u idućoj školskoj godini ( osnovna ili srednja glazbena ili plesna škola, izuzev I. pripremnog razreda za srednju glazbenu školu, I. pripremnog razreda za srednju plesnu školu,  I. razreda srednje glazbene škole i I. razreda srednje plesne škole !!! ) , roditelj/skrbnik treba svake godine obnoviti upis ispunjavanjem obrasca Upisnice ( niže dostupno )  u roku objavljenom na web stranicama škole ( početak mjeseca srpnja ).

Za obnovu upisa potrebno je  prethodno podmiriti participaciju za proteklu školsku godinu, a prilikom upisa uplaćuje se 50,00 kn. Potreban je i OIB djeteta.


Prednje opisan način upisa ne odnosi se na upis:

 • pripremni razred srednje glazbene škole;
 • pripremni razred srednje plesne škole,
 • razred srednje glazbene škole;
 • razred srednje plesne škole.

Ovi upisi provode se kroz sustav NISpuSŠ za upis srednje škole ( niže pojašnjeno ).

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

Osnovna glazbena škola

Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su, u pravilu, navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

Učenik, prilikom prijave, odabire jedan od sljedećih instrumenta: klavir, gitara, violina, violončelo, flauta, truba, klarinet, saksofon.  

Nastava instrumenata odvija se individualno, nastava teorijskih predmeta ( solfeggio ) u grupama od najviše 15 polaznika, a nastava skupnog muziciranja ( zbor ili orkestar od trećeg razreda ) u većim skupinama.

Osnovna glazbena škola traje šest godina.

Prilozi:


 

Osnovna plesna škola – klasični balet, suvremeni ples

Pravo upisa u prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja ( klasični balet ili suvremeni ples ) imaju djeca koja su, u pravilu, navršila devet godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

Osnovna plesna škola traje četiri godine.

Prilozi:


 

 

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

 

Postupak prijava za upis u srednju glazbenu školu obuhvaća prijave za:

 • pripremni razred srednje glazbene škole;
 • pripremni razred srednje plesne škole, ili
 • razred srednje glazbene škole;
 • razred srednje plesne škole.

 

Za uspješnu prijavu ovih programa potrebna je dvostruka prijava:

 • u Tajništvu škole ( pretprijava ),
 • u sustavu NISpuSŠ na korisničkom profilu učenika.


Postupak ovih prijava pobliže je pojašnjen u nastavku  (OBAVIJEST UČENICIMA KOJI PRIJAVLJUJU UPIS U 1. PRIPREMNI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ( GLAZBENE I PLESNE ) I 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ).

 

Pripremno obrazovanje srednje glazbene škole

U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu.

Pravo upisa u I. pripremni razred srednje glazbene škole imaju učenici u dobi od 12 do 15 godina života. Iznimno, za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenik pjevač učenici do navršene 22 godine života.

Prijavljenim kandidatima za upis vrednuju se i boduju sposobnosti i darovitost na osnovi rezultata prijamnog ispita. Prijamni ispit obuhvaća provjeru glazbenog sluha, glazbenog pamćenja i glazbenog ritma, a za glazbenika pjevača i izvedbu dviju vokalnih skladbi po vlastitom izboru.

Pripremno obrazovanje srednje glazbene škole traje dvije godine.

Prilog: 


 

Ostali potrebni dokumenti:


 • Prijavnica za 1. Prip. SR dostupna u sustavu NISpuSŠ samo u Odlukom propisanom roku za sve kandidate,
 • Upisnica za 1. Prip. SR dostupna u sustavu NISpuSŠ samo u Odlukom propisanom roku i samo za kandidate koji su ostvarili pravo upisa.

 

 

Za upis II. razreda pripremnog obrazovanja za srednju glazbenu školu:

Prilog:


 

Pripremno obrazovanje srednje plesne škole

U prvi pripremni razred srednje plesne škole upisuju se učenici koji nisu pohađali osnovnu plesnu školu.

Pravo upisa u I. pripremni razred srednje plesne škole imaju učenici do navršenih 17 godina života.

Pripremno obrazovanje srednje plesne škole traje jednu godinu.

Prilog: 


 

Ostali potrebni dokumenti: 


 • Prijavnica dostupna u sustavu NISpuSŠ samo u Odlukom propisanom roku za sve kandidate,
 • Upisnica dostupna u sustavu NISpuSŠ samo u Odlukom propisanom roku i  samo za kandidate koji su ostvarili  pravo upisa.
 • Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za prijavljeni program obrazovanja izdana od liječnika specijaliste medicine rada.

 

 

Srednja glazbena škola

Po završetku osnovne glazbene škole ili pripremnog obrazovanja za srednju glazbenu školu, školovanje je moguće nastaviti u srednjoj glazbenoj školi.

Prvi razred srednje glazbene škole učenici upisuju do navršenih 17, najkasnije 18 godina života.

Iznimno, u prvi razred srednje glazbene škole za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršene 22 godine života i za zanimanje glazbenik pjevač učenici do navršene 24 godine života.

Zahtjevi na prijamnim ispitima za upis u I. razred srednje škole svojom težinom odgovaraju tehničkim i glazbenim zahtjevima VI. razreda osnovne glazbene škole, odnosno II. pripremnog razreda.

Srednja glazbena škola traje četiri godine.

Prilog: 


Prijavnica za 1. razred srednje glazbene školepretprijava u Tajništvu.

 

Ostali potrebni dokumenti:


 • Prijavnica  za 1. SR dostupna u sustavu NISpuSŠ samo u Odlukom propisanom roku za sve kandidate,
 • Upisnica za 1. SR dostupna u sustavu NISpuSŠ samo u Odlukom propisanom roku i samo za kandidate koji su ostvarili  pravo upisa.

 

Za upis II., III. i IV.  razreda srednje glazbene škole:

Prilog: 


 

Srednja plesna škola

Pravo upisa u srednju plesnu školu imaju učenici koji su završili osnovnu plesnu školu ili pripremno obrazovanje srednje plesne škole.

Prvi razred srednje plesne škole učenici upisuju do navršenih 17, najkasnije 18 godina života.

Srednja plesna škola traje četiri godine.

Prilog: 


 

Ostali potrebni dokumenti:   

 • Prijavnica za 1. SR ples dostupna u sustavu NISpuSŠ samo u Olukom  propisanom roku za sve kandidate,
 • Upisnica za 1. SR ples dostupna u sustavu NISpuSŠ samo u Odlukom propisanom roku i samo za kandidate koji su ostvarili  pravo upisa.
 • Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za prijavljeni program obrazovanja izdana od liječnika specijaliste medicine rada.

 

Za upis II., III. i IV.  razreda srednje plesne  škole:

Prilog: 


 

 

OBAVIJEST UČENICIMA KOJI PRIJAVLJUJU UPIS U PRVI PRIPREMNI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ( GLAZBENE I PLESNE ) I PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Svi učenici koji u idućoj školskoj godini namjeravaju upisati jedan od sljedećih programa:

 • pripremni razred srednje glazbene škole;
 • pripremni razred srednje plesne škole, ili
 • razred srednje glazbene škole;
 • razred srednje plesne škole;

trebaju napraviti sljedeće kako bi se uspješno prijavili:

 1. Učenici koji nemaju e-dnevnik iz svojih općeobrazovnih škola dobiti podatke o svom elektroničkom identitetu iz sustava HUSO ( korisnička oznaka i lozinka ).
  Učenici koji imaju e-dnevnik koriste iste podatke za prijavu.

Učenici koji više nisu u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju ( završili su ih ili su na visokoškolskim učilištima ) trebaju se obratiti Središnjem prijavnom uredu, koji će im dodijeliti korisničku oznaku i lozinku, na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

 1. Prijava mora biti dvostruka:
 • pretprijava osobno u Tajništvu škole, kako bi škola registrirala kandidata u sustavu, moguće informacije i prijave u Tajništvu već od svibnja za iduću školsku godinu ( prijavnica za pretprijavu dostupna je na mrežnim stranicama škole, može se isprintati, ispuniti kod kuće i predati u Tajništvu, ili ispuniti i predati u Tajništvu, oboje uz uplatu 50,00 kn.  Potrebni su  osobni podatci, OIB, željeni program i broj kontakta )
 • kandidat sam u sustavu na stranici www.upisi.hr,  u rokovima propisanim Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu učenika u I. razred srednje škole ( odnosi se i na pripremne plesne/glazbene programe ).

 

Odluka  Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu učenika u I. razred srednje škole dostupna je na stranici www.upisi.hr. Odlukom su propisani rokovi za sve radnje u postupku prijave i upisa.

Prijamni ispiti obično se održavaju krajem mjeseca lipnja/početkom mjeseca srpnja. Točni datumi kandidatima su vidljivi u sustavu.

Upute učenicima za prijavu umjetničkih programa također su dostupne na stranici www.upisi.hr.

Sve rokove ( rokovi za prijavu, ispis prijavnica iz sustava NISpuSŠ, termin prijamnog ispita, rezultate prijamnog ispita, ispis upisnica iz sustava NISpuSŠ i dostavu potrebne dokumentacije )  kandidati su dužni pratiti na gore navedenim web stranicama i svom korisničkom profilu.

 

 

Tek nakon što je  kandidat napravio dvostruku prijavu ( u Tajništvu škole i  sam se prijavio u sustav i izvršio odabir škole i programa u skladu s rokovima) , prijava je uspješno obavljena.